II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury odbędzie się 31 stycznia w Poznaniu

W dniach 30 stycznia – 1 lutego, w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu, odbędzie się II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury. Przewidzianych jest wiele debat, paneli dyskusyjnych i wystąpień dotyczących kwestii istotnych dla branży budowlanej oraz wyzwań przed nią stojących.
 
Forum będzie okazją do udziału w wielu ciekawych dyskusjach branżowych podzielonych na bloki tematyczne obejmujące w tym roku tak ważne zagadnienia jak sytuacja polskiej branży budowlanej, możliwości eksportu polskich usług i wyrobów budowlanych, jakość przestrzeni publicznej, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, możliwości oraz wyzwania związane z wdrożeniem w Polsce Building Information Modeling (BIM) oraz prace legislacyjne prowadzone przez ministerstwo.
W tegorocznej edycji Forum udział wezmą zarówno przedstawiciele środowiska inżynierów i architektów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji oraz administracji publicznej. 

Więcej: LINK