Ustawa o wsparciu przedsiębiorców – powodzian przyjęta przez Sejm

 12 sierpnia 2010 roku Sejm przyjął ustawę, dzięki której przedsiębiorcy z terenów powodziowych mogą liczyć na konkretną finansową pomoc. Jak powiedział Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki, uwzględnione w niej zapisy będą poważnym wsparciem dla najmniejszych firm.

 

Ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku przewiduje do 50 tys. nieoprocentowanej pożyczki dla małych i mikrofirm, które ucierpiały w powodzi. Pieniądze można będzie przeznaczyć na odbudowę majątku trwałego bądź obrotowego utraconego w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Pożyczki będą udzielane przez fundusze pożyczkowe, a okres ich spłaty maksymalnie wyniesie 3 lata. Istnieje też szansa na jej umorzenie, w całości bądź w wysokości 75 proc, w zależności od warunków określonych w ustawie.

 

Na wsparcie przeznaczono 100 mln zł. Ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że z pomocy finansowej skorzysta około 1900 przedsiębiorców.