Urzędy i internet

Ma być łatwiej przy składaniu wniosków i przyznawaniu świadczeń. Krótszy czas wydania decyzji i dokładniejsze weryfikowanie uprawnień – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP. Nowe regulacje pozwolą na na internetowy kontakt w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubieganie się o Kartę Dużej Rodziny. Wszystkie dokumenty do wniosku będzie można składać przez internet.

Zdaniem ministra pracy Władysława Kosiniak-Kamysza jak najwięcej spraw urzędowych powinno być załatwianych przez internet. To oszczędność czasu i łatwiejszy dostęp do informacji.

Jak informuje ministerstwo pracy uwierzytelnienie składanych wniosków i załączanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.
Więcej: LINK