Uruchomienie Bazy Konkurencyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani są do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w przedmiotowym zakresie: LINK