Uroczystości w Wejherowskim Cechu

Uroczystość patrona Rzemiosła św. Józefa odbyła się w dniu 19 marca 2009 roku. Wzorem lat ubiegłych delegacje Rzemieślników, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście uroczyście przeszli ulicami miasta z przed Wejherowskiego Cechu do Kolegiaty. Przed obeliskiem na skwerze Jana Pawła II zostały złożone kwiaty, po czym została odprawiona msza św. w Kolegiacie Wejherowskiej, w intencji rzemieślników.

Msza św. została odprawiona przez Kapelana Rzemieślników ks. Tadeusza Reszka, ks. Marcina Nowaka, ks. Prałata Franciszka Koska. Po mszy odbyła się dalsza część uroczystości w sali „Atlantyk” w Wejherowie. W obchodach uroczystości uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego – Jan Kozłowski, Wicemarszałek – Mieczysław Struk, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego –Krystyna Pajura, Wiceprezydenci Miasta Wejherowa – Bogdan Tokłowicz oraz Wojciech Kozłowski, Przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej na czele z Wiesławem Szajdą, przedstawiciele oraz starszyzna cechowa z terenu województwa pomorskiego, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej – Leszek Graza, Prezes Zrzeszenia Handlu i usług – Ryszard Kliczykowski, Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy – Krystyna Barton, Prezes Kaszubskiego Banku Spółdzielczego – Krystyna Tomaszunas, Przedstawiciele chóru „Harmonia”, poczty sztandarowe, aktyw, oraz brać rzemieślnicza należąca do wejherowskiej organizacji cechowej.

Szczegółowe informacje w załaczniku.