Uroczystość pasowania na czeladników i mistrzów w Świdnicy

Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy świętowała w dn. 3-10 października br. przyjęcie nowych rzemieślników do grona czeladników i mistrzów.

Uczniowie rzemiosła, którzy w tym roku zakończyli naukę zawodu, zostali pasowani na czeladników. W swoich macierzystych Cechach, w obecności władz lokalnych, dyrektorów szkół zawodowych, mistrzów szkolących, przyjaciół i rodziny odebrali formalny dokument, potwierdzający ich umiejętności zawodowe. Ceremonii pasowania dokonali Prezes i Wiceprezes Izby przy udziale Starszyzny Cechowej.

 

Oprócz czeladników, świdnickie rzemiosło wzbogaciło się o nowych mistrzów. Godność mistrza, zdobyta dzięki pomyślnemu zdaniu egzaminu zawodowego, została oficjalnie potwierdzona uroczystym pasowaniem.