Urlopy szkoleniowe nie dla wszystkich

Od 16 lipca 2010 roku pracownik, który przystąpi do egzaminu: eksternistycznego, maturalnego bądź potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ma prawo do sześciu dni urlopu szkoleniowego – podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Egzaminy eksternistyczne zdają osoby, które ukończyły 18 lat, nie uczą się w żadnej szkole i przystępują do sprawdzianów przed okręgową komisją egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum bądź liceum ogólnokształcącego.

 

W przypadku maturzystów, którzy ukończyli czteroletnią naukę w liceum, technikum, albo w trzyletnim technikum dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, do urlopu uprawnia każdy z egzaminów maturalnych, do którego przystępuje pracownik.

 

Doprecyzowane zostało pojęcie – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które także pozwalają na skorzystanie z sześciodniowego urlopu szkoleniowego. Zdają je pracownicy, w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum cztero i trzyletniego.

 

Przepis ten nie dotyczy natomiast pracowników w trakcie sesji na studiach. Studiujący maja prawo wyłącznie do 21 dni urlopu na ostatnim roku studiów niezależnie od tego, jakiego rodzaju są to studia. Urlop ten przysługuje kończącym studia licencjacie, magisterskie czy podyplomowe. Nowe przepisy kodeksu pracy nie przewidują urlopu szkoleniowego na egzaminy cząstkowe.

 

Z urlopu szkoleniowego nie skorzystają również pracownicy uczęszczający na kursy i szkolenia.

 

Więcej: Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, pkt.8 (LINK)