Ulga na wydatki związane z termomodernizacją

Zgodnie z przyjętą przez rząd zmianą w ustawie o podatku dochodowym,  w rozliczeniach za 2019 roku będzie można odliczać do 23 proc. wydatków na termomodernizację. Ulga termomodernizacyjna obejmie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zrealizowanych w ciągu 3 lat.

Będą mogli z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy przeprowadzą termomodernizację domu lub kilku swoich domów. Wsparcie obejmie podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego odliczy od dochodu (przychodu) wydatki na termomodernizację tego budynku. Dodatkowym warunkiem jest przeprowadzenie termomodernizacji w ciągu 3 lat. Podatnicy, którzy przeprowadzili termomodernizację i skorzystali przy tym z innej pomocy państwa (np. z dotacji NFOŚiGW), nie będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do wydatków sfinansowanych przez państwo.

Ulga będzie limitowana. Maksymalnie będzie można odliczyć 23 proc. wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z działań nakierowanych na poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Innym przykładem jest program „Czyste powietrze”. Umożliwia on korzystanie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW) na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Finansów