Ułatwienia dla przedsiębiorców promujących się za granicą

Ministerstwo Gospodarki informuje, iż 3 sierpnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 lipca 2011 roku, zawierające korzystniejsze niż dotychczas warunki udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z tych zmian mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach organizowanego przez ZRP polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Artigiano in Fiera w Mediolanie.

W wyniku nowelizacji Ministerstwo Gospodarki wprowadziło następujące zmiany:
1) zmniejszono do 50 proc. zakres obowiązku udziału przedsiębiorcy w działaniach promocyjnych określonych w branżowym programie promocji;
2) wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programów promocji o charakterze ogólnym (do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy);
3) zwiększono wielkość możliwej do otrzymania przez przedsiębiorcę pomocy, do poziomu 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych, bez określenia maksymalnej kwoty wsparcia. Maksymalna kwota wsparcia, o jaką będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy będzie wynikała jedynie z przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis;
4) rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych o następujące pozycje:
– szkolenia związane z udziałem w programach promocji,
– udział w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych,
– przygotowanie lub zakup materiałów reklamowych,
– przygotowanie i publikacja reklam i informacji prasowych produkcja i emisja kampanii reklamowych.

Przekazując tę pozytywną dla przedsiębiorców wiadomość, gorąco zachęcamy do zgłaszania udziału w organizowanym przez ZRP stoisku polskich firm na Międzynarodowych Targach Artigiano in Fiera w Mediolanie (Włochy), które odbędą się w dniach 3-11 grudnia 2011 roku. Przedsiębiorcy biorący udział w tych targach będą bowiem mogli skorzystać z wprowadzonych właśnie udogodnień. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 września 2011 roku na adres: plonka@zrp.pl lub opechowska@zrp.pl.

Szczegółowych informacji nt. Artigiano in Fiera udzielają:
Izabela Opęchowska – Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego
Marta Płonka – Specjalista w Zespole Dialogu Społecznego
Tel.: 22 50 44 249 lub 22 50 44 317

Pismo Ministerstwa Gospodarki w załączniku.