Ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą”. Seminarium, organizowane przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP, przy współpracy z Izbą Celną w Warszawie odbędzie się 16 października w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie.

W trakcie seminarium uczestnicy poznają proces aplikowania o uzyskanie certyfikatu AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR) oraz pozwolenia na stosowanie uproszczeń celnych, a także inne ułatwienia dedykowane przedsiębiorcom przez polską Służbę Celną.

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 14 października.

Więcej: LINK