Uczelnia Collegium Civitas zaprasza małych przedsiębiorców na bezpłatne seminarium

„Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami” – to  projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez uczelnię, którego głównym celem jest wzrost przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników różnych generacji w małych firmach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu powstanie Platforma Zarządzania Kompetencjami – bezpłatna aplikacja internetowa – dostępna dla wszystkich zarządzających małymi firmami. Umożliwi ona zaplanowanie i powiązanie celów strategicznych przedsiębiorstwa z zarządzaniem kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnienie generacyjnego zróżnicowania kompetencji pracowników.

Platforma ma umożliwiać:
•    wyznaczenie celu strategicznego (biznesowego),
•    zaplanowanie działań umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu,
•    identyfikację zasobów umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu strategicznego,
•    identyfikację zasobów kompetencyjnych posiadanych obecnie przez firmę – pracowników wraz z wykonywanymi przez nich zadaniami i kompetencjami kluczowymi dla tych zadań,
•    identyfikację luki pomiędzy zasobami (kompetencjami) posiadanymi obecnie a zasobami (kompetencjami) niezbędnymi do osiągnięcia celu,
•    zaplanowanie działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi służących zlikwidowaniu luki (w tym stworzenie ścieżek sukcesji, zaplanowanie intermentoringu).

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej o seminariach: LINK

Bezpłatna platforma zarządzania kompetencjami: LINK

Informacje o Projekcie: LINK