Ukazało się rozporządzenie w sprawie kształcenia dualnego

Celem podpisanego dokumentu było zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – poinformowało ministerstwo edukacji.

W pliku najważniejszych zmian znalazło się:
-  zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
-  przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły;
– określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;
– zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.
Rozporządzenie trafiło do podpisu ministra pracy i polityki społecznej.
Więcej: LINK