Puls Biznesu: Fundusz oferuje zielone dotacje

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia właśnie nowe środki, które przedsiębiorcy mogą otrzymać na inwestowanie w ekologiczną energię. Budżet programu to 570 mln zł – informuje „Puls Biznesu”.

„Bocian — Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” to program, który finansuje inwestycje ekologiczne do 85 proc kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Z kolei małe i średnie firmy, które zainwestują w ograniczenie zużycia energii  mogą skorzystać z programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 3. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, realizowanego we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Umożliwia on dofinansowanie do kredytu zaciągniętego na ekologiczne przedsięwzięcia.

Więcej: pb.pl
10.08.2015
Marta Bellon
LINK