Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zmienia nazwę na SMEunited

6 listopada na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zdecydowała o zmianie nazwy. Oficjalna nowa nazwa to SMEunited.

Zmianę nazwy i prezentację memorandum „Wzmocnienie rzemiosła i MŚP dla przyszłości Unii Europejskiej” ogłosiła Prezydent Ulrike Rabmer-Koller na wydarzeniu “Kroki w przyszłość”, podkreślając, że małe i średnie przedsiębiorstwa są fundamentem Unii Europejskiej, naszej gospodarki i naszego społeczeństwa.

SMEunited