UEAPME ogłosiła rezultaty ostatniego Barometru MŚP

26 października 2010 roku przedstawiciele Europejskiej Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zaprezentowali w Brukseli wyniki ostatniej edycji Europejskiego Barometru Rzemiosła i MŚP.

Wyniki Barometru pokazały, że poziom zaufania biznesowego pozostaje niezmieniony – przedsiębiorstwa są generalnie sceptyczne, jeśli chodzi o perspektywy poprawy sytuacji.

Więcej informacji: LINK