Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy tematem konferencji w resorcie pracy

Wspólna konferencja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: „Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy. Wady i zalety z perspektywy rynku pracy” odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia w Warszawie.

Od jakiegoś czasu tradycyjny model – zatrudnienie na czas nieokreślony i na pełen etat, przestaje dominować na europejskim rynku pracy; w zamian rośnie liczba i różnorodność nietypowych form zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie ich zalet i wad Podczas konferencji prelegenci i eksperci postarają się znaleźć odpowiedzi na pytania: Jakie działania podjęto dotychczas w związku z nowymi formami zatrudnienia? Czy inicjatywy te przyniosły oczekiwany efekt? Jakie wyzwania czekają nas w przyszłości?
 

Więcej: LINK