TVP.pl: Kwalifikacje do pracy

Dzisiaj nie wystarczy świadectwo maturalne czy dyplom ukończenia wyższej uczelni. Kształcić należy się przez całe życie, a zdobytą wiedzę poświadczyć certyfikatem czytelnym dla pracodawców w całej Europie. Takie są założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji – narzędzia, które ma zmienić podejście do edukacji i poszukiwania pracy.
 

– To jest próba uporządkowania różnych rodzajów kwalifikacji, które występują w systemie edukacji.

Świadectwa czeladnicze czy mistrzowskie to znane dokumenty, którymi posługują się miliony ludzi – stwierdziła podczas nagrania programu TVP „Kwalifikacje do pracy” -  Jolanta Kosakowska, dyrektor Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego.

System ram kwalifikacji ma być podobny we wszystkich krajach europejskich. Dzięki temu świadectwa i umiejętności zdobyte w Polsce będą bez problemu uznawane za granicą.  Przewiduje on  osiem poziomów zdobywanych kwalifikacji w konkretnym zawodzie. Na ocenę będą się składały zarówno dyplomy uczelni lub świadectwa z kursów, jak i umiejętności zdobyte podczas pracy w zawodzie. Polskie Ramy Kwalifikacji mają też korzystać z systemu egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich.
Wiecej:

tvp.pl

12.03.2013
Więcej: LINK