TV Biznes: komentarz Jerzego Bartnika nt. pakietu rozwiązań antykryzysowych

Dnia 11 lutego, w serwisie informacyjnym TV Biznes Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wypowiedział się na temat zagrożeń kryzysem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. „Ważne, że instytucje poręczeń kredytowych się rozbudowują. Jednak procedury, które tam obowiązują są podobne do bankowych. My nie korzystamy z kredytu bankowego z uwagi na nieopłacalność zaangażowanego czasu i poświęconych środków na pokrycie naszych potrzeb” – powiedział Jerzy Bartnik.