„Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”

Rozpoczynają się kolejne szkolenia w ramach projektu „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”. To już druga edycja projektu promującego pracę na odległość realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Praca na odległość jest odpowiedzią na zwiększający się dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i skutecznym narzędziem pracy w zmieniającym się modelu społeczno-gospodarczym.

Projekt „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” to szyte na miarę narzędzie dedykowane firmom małym i średnim, które chciałyby wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie telepracę. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do każdego przedsiębiorstwa, doradcy będą podpowiadać jakie obszary funkcjonowania danej firmy można realizować na zasadzie telepracy, jakie predyspozycje i cechy muszą mieć pracownicy pracujący w tej formie, jak zarządzać wirtualnym zespołem pracowników, jak powierzać zadania i weryfikować ich realizację i oczywiście jakie konkretne korzyści będzie miała firma z zastosowania telepracy.

Szczegółowe informacje: www.telepraca.gov.pl