Techniki sędziowania na regionalnych i ogólnopolskich konkursach fryzjerskich – seminarium

Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna Związku Rzemiosła Polskiego zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym (połączonym z zajęciami treningowymi), dotyczącym techniki sędziowania na regionalnych i ogólnopolskich konkursach fryzjerskich.

Seminarium będą prowadzili sędziowie i trenerzy, którzy uzyskali sygnowane przez OMC certyfikaty sędziów międzynarodowych. Seminarium odbędzie się w dniach 26 – 27 marca 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Broku. (adres: ul.Brzostowa 29, 07 306 Brok n/Bugiem tel.+29 74 57 039).

Zgłoszenia uczestników dokonują Izby Rzemieślnicze i branżowe cechy (członkowie OKF-KZRP). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uregulowanie składki w OKF-K ZRP za okres do pierwszego półrocza 2008 r.

Zgłoszenia prosimy przekazać do Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP tel/fax. +22 5044 230 w terminie do 20.03.2008 r. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 200,00 zł (noclegi i wyżywienie, transfery) – wpłaty należy dokonać na konto ZRP lub na miejscu. Związek Rzemiosła nie pokrywa kosztów delegacji.

Więcej informacji, w tym program seminarium, w załączniku.