Targi tradycyjnych produktów w Atenach

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Wystawie „Traditional Products” w Atenach, która odbędzie się w dniach 2-5 grudnia 2010 roku.

Celem całego przedsięwzięcia jest promowanie produktów, które nie są dobrze znane szerszej opinii publicznej, prezentacja rzemiosła i technik stosowanych w produkcji i wytwarzania tradycyjnych, oryginalnych produktów.

Impreza będzie okazją do rozmów handlowych i bezpośredniej sprzedaży odwiedzającym.
Targi te mogą być okazją do wypromowania produktów i firm na greckim rynku. WPHI oferuje swoją pomoc, głównie o charakterze organizacyjnym, a w tym pomoc w pozyskaniu partnerów do rozmów.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w targach istnieje możliwość promowania firm na stoisku informacyjnym WPHI. Materiały promocyjne (ulotki, foldery, plakaty, CD/DVD itp.) można przesłać pocztą do WPHI w Atenach.

Informacji udziela Specjalista ds. Informacji i Promocji ZRP Marcin Kałuski (tel. 22-50-44-276, kaluski@zrp.pl).

Portal WPHI w Atenach: LINK
Szczegółowe informacje (w języku angielskim): LINK