Szkolenie SMEunited w zakresie standaryzacji

W dniu 6 grudnia 2018 r. w Brukseli odbędzie się organizowane przez SMEunited szkolenie w temacie standaryzacji. Warsztaty przeznaczone są dla organizacji członkowskich MŚP, które:

  • chciałyby pogłębić posiadaną wiedzę na temat standaryzacji
  • są zaangażowane w proces standaryzacji i chciałyby wiedzieć, jak przekazać informacje na ten temat współpracującym z nimi przedsiębiorcom
  • spotykają się w swojej codziennej pracy z firmami, które potrzebują porady w zakresie normalizacji
  • chciałyby szkolić przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie normalizacji oraz pomagać im budować potencjał

W celu uzyskania dalszych informacji można kontaktować się z Doris Rabetge: d.rabetge@smeunited.eu, tel.: 32 2 2850714

SMEunited