Szkolenie Równość w biznesie

Do udziału w szkoleniach stacjonarnych Równość w biznesie organizatorzy zapraszają przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób) – właścicieli, pracowników oraz osoby działające w związkach, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, bezpiecznego i wolnego od mobbingu i dyskryminacji, liczy się perspektywa obu stron.

Obecny projekt, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych.

W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające umożliwiające wdrożenie rozwiązań w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic.

Najbliższe terminy szkoleń:

GDAŃSK, 14 listopada 2018 r.
WARSZAWA, 15 listopada 2018 r.
BIAŁYSTOK, 16 listopada 2018 r.
TORUŃ, 21 listopada 2018 r.
SZCZECIN, 30 listopada 2018 r.
KRAKÓW, 1 grudnia 2018 r.
ŁÓDŹ, 5 grudnia 2018 r.
POZNAŃ, 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia przygotują firmę do wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania, co pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak: mobbing, molestowanie seksualne oraz dyskryminacja ze względu na płeć. Pokażą jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, a wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom i pracownicom.

Główne obszary tematyczne szkoleń:

  • równe traktowanie w pracy, tworzenie przyjaznego, wolnego od mobbingu i dyskryminacji miejsca pracy
  • jakie przepisy prawa zapewniają nam ochronę w miejscu pracy?
  • praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania na temat tego, jak zapobiegać i jak się chronić przed tymi negatywnymi zjawiskami

Każda osoba, która weźmie udział w seminarium stacjonarnym lub kursie e-learningowym otrzyma certyfikat potwierdzający udział i materiały graficzne (plakaty – zobacz galerię) nawiązujące do zagadnień poruszanych na szkoleniu.

Można również uzyskać certyfikat zaangażowania w działania na rzecz równości szans dla firmy, którą się reprezentuje, jednak po wprowadzeniu w niej wybranych rozwiązań. Nie chodzi o rewolucyjne zmiany, choć czasem byłyby mile widziane i przydatne, wystarczy np. zachęcić współpracownice i współpracowników do udziału w kursie e-learningowym, by mogli z jednej strony poznać swoje prawa, z drugiej jakie zachowania w miejscu pracy nie mogą być tolerowane, czy wręcz niezgodne z prawem. Dzięki szkoleniom poznasz też inne gotowe do wdrożenia rozwiązania.

W kursach e-learningowych mogą również wziąć udział inne osoby z firmy, która uczestniczyła w seminarium stacjonarnym.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Więcej informacji oraz zapisy: Równość w biznesie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.