Małopolska kuźnia kwalifikacji dla przedsiębiorców

Projekt „Małopolska kuźnia kwalifikacji” skierowany jest do przedsiębiorców oraz pracowników sektora mikro, małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. W ramach projektu realizowane będą szkolenia z Business English, kompetencji handlowych, menadżerskich, zarządzania małą firmą, obsługi programów komputerowych oraz doradztwa indywidualnego. Szkolenia są bezpłatne.

Realizatorem projektu jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. i jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji pracowników sektora mikro, małych przedsiębiorstw oraz wzrost profesjonalizmu firm w Małopolsce. 

Preferowane będą: firmy działające nie dłużej niż jeden rok, jednoosobowe działalności gospodarcze, oraz kobiety. Preferencja polega na przyznaniu w rekrutacji dodatkowych punktów.

Więcej: LINK