Szkolenie dla firm MŚP sektora budowlanego

Europejska Konfederacja Budowlanych EBC zachęca do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym korzystaniu z narzędzi cyfrowych w budowlanych firmach sektora MŚP. Szkolenie będzie prowadzone po polsku. Ewentualne pytania do tego szkolenia oraz sugestie odnośnie innych tematów poświęconym branży budowlanej proszę zgłaszać na adres pracownika Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP: romaniuk@zrp.pl.  

Link do strony www szkolenia: https://digital-construction.ec.europa.eu/events/69/jak-zaczac-integrowac-technologie-cyfrowe

(Aby wziąć udział należy się uprzednio zarejestrować na tej stronie).

Szkolenie odbędzie się w środę 1 marca 2023 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. 

Jednocześnie zachęcamy do wejścia na polskojęzyczną wersję strony Komisji Europejskiej poświęconej cyfryzacji budowlanych firm sektora MŚP: 

https://digital-construction.ec.europa.eu/