Apel Rzecznika MŚP A. Abramowicza do Premiera RP ws. nowelizacji ustawy Mały ZUS Plus

7 lutego 2023 roku Rzecznik MŚP wystąpił z apelem do Premiera w imieniu 250 tys. zagrożonych przedsiębiorców wnioskując o nowelizację ustawy Mały ZUS Plus poprzez zniesienie ograniczenia możliwości korzystania z prawa do małego ZUS plus do trzech lat, argumentując iż wprowadzając mały ZUS plus trzy lata temu, Rząd Zjednoczonej Prawicy uwzględnił argumenty Rzecznika MŚP, że system ryczałtowej stawki ZUS nieuwzględniający poziomu dochodu szkodzi gospodarce,  uniemożliwia małym firmom legalne działanie, wypychając je do szarej strefy i hamuje powstawanie nowych i prowadzenie startup-ów. 

Ustawa zastrzega jednak, że z preferencji małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, choć w trakcie prac nad tą ustawą Rzecznik przekonywał, że ograniczenie to nie ma racjonalnego uzasadnienia, bowiem w sytuacji w której przykładowa krawcowa w małej miejscowości jest w stanie płacić składki ZUS w wysokości 330 zł, zarabiając dwa tysiące miesięcznie, to przy tak niskim dochodzie nie udźwignie obciążenia rzędu 1418,48 zł, tj. stawki bez ulgi mały ZUS plus. W apelu Rzecznik pisze dalej, że „Ten czarny scenariusz właśnie się spełnia – trzy lata po wprowadzeniu w/w ulgi ważą się losy tysięcy przedsiębiorców, którzy tracą do niej prawo już w lutym. Tysiące przedsiębiorców staną przed dylematem: zawiesić działalność czy przejść do gospodarczego podziemia. Ci zaś, których wiążą długoterminowe umowy i kredyty, zaczną popadać w spiralę długu wobec ZUS. Po 10 latach od przeprowadzenia abolicji wobec przedsiębiorców zadłużonych w ZUS za swoje własne składki liczba rodzin objętych windykacją z tego tytułu znowu przekroczyła dwieście tysięcy. To już problem społeczny, z którym przyjdzie się znowu zmierzyć. Jeżeli natomiast w ustawie Mały ZUS Plus nie zostanie wykreślony zapis ograniczający do 3 lat prawa korzystania z tej ulgi, spirala zadłużania małych przedsiębiorców błyskawicznie ten problem pogłębi„. I dalej … „znowelizowanie ustawy Mały ZUS Plus w zakresie wnioskowanym przez Rzecznika MŚP, będzie jednocześnie znaczącym krokiem do złagodzenia negatywnych skutków utrzymywanego w Polsce – a nieistniejącego w żadnym innym kraju UE – kuriozalnego obowiązku opłacania przez przedsiębiorców wysokiej składki na własne ubezpieczenia społeczne bez uwzględnienia wysokości osiąganych przez nich dochodów. Z prawa do płacenia małego ZUS plus skorzystało dotąd około ćwierć miliona osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli za kilka dni ich składki drastycznie wzrosną, skala frustracji będzie ogromna – zwłaszcza w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, wysokich kosztów prowadzenia firm i rosnącej wciąż inflacji. Dlatego proszę Pana Premiera o pilne działanie, aby Sejm RP mógł uchwalić postulowane przeze mnie rozwiązanie„.