Szkolenie „Biznes Plan w projektach RPO WM” w Radomiu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na dwudniowe szkolenie specjalistyczne organizowane przez Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów pt. „Biznes Plan w projektach RPO WM”, które odbędzie się w dniach 14-15.10.2010 r. w Radomiu.

W ramach warsztatów trenerzy zaprezentują uczestnikom m.in.: funkcje i charakterystykę biznesplanu, pomogą przybliżyć wiedzę z zakresu finansowania projektu (przedsięwzięcia), księgowości oraz analizy rynkowej.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (LINK).