Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „Innowacje – to proste!”

Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z firmą „BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o.” rozpoczął realizację ostatniego etapu projektu „Innowacje – to proste!”, w ramach którego zostanie przeprowadzonych 16 dwudniowych szkoleń dla 500 właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z 400 firm.

Szkolenia mają na celu wspomaganie mikro i małych przedsiębiorców w działaniach na rzecz podnoszenia innowacyjności ich firm.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na następujące tematy:
Istota i rodzaje innowacyjności
Rola innowacyjności w rozwoju gospodarczym w kraju i na świecie
Bariery rozwoju innowacyjności w firmie
Krytyczna recepcja krajowych instytucji oraz metod i instrumentów wsparcia gospodarczego
Zarządzanie ryzykiem w działalności firmy
Zmiana gospodarcza w otoczeniu firmy i jej wpływ na firmę.
Zarządzanie zmianą w firmie
Doskonałość operacyjna firmy (kultura, narzędzia, kompetencje)
Stosowanie nowoczesnych narzędzi HRD (Human Resources Development)
Możliwości finansowania innowacji i przykłady ich zastosowania

Dokładne miejsca szkoleń będą znane na ok. 3 tygodnie przed planowanym szkoleniem, o czym będziemy na bieżąco Państwa informowali. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej projektu www.innowacjetoproste.pl oraz stronie Związku Rzemiosła Polskiego  www.zrp.pl .

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy przesłać wraz z załącznikami e-mailem na adres: biuro@innowacjetoproste.pl oraz pocztą na adres
Biuro Projektu „Innowacje – to proste!”, ul. Kapitulna 2/6, 00-249 Warszawa
najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia danego szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem projektu:
Norbert Pruszanowski – kierownik projektu, tel. 22/50 44 256
Renata Lewicka – asystent kierownika projektu, tel. 22/50 44 257, kom. 603 166 233
Ewa Latoszek – koordynator ds. szkoleń, tel. 22 50 44 257
bądź mailowy na adres: biuro@innowacjetoproste.pl

Poniżej LINKI do dokumentó rekrutacyjnych:
Zaproszenie na szkolenia dla przedsiębiorców dot innowacji w firmie
Regulamin rekrutacji – szkolenia dla przedsiębiorców
Formularz i oświadczenia – zgłoszenie do projektu szkolenia dla przedsiębiorców
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie – zgłoszenie do projektu Innowacje to proste
Oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych