System zapewnienia jakości usług rozwojowych – konferencja w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dot. systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, które odbędzie się 17 września w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Ze względu na bardzo ograniczone warunki lokalowe jest prośba o zgłaszanie po jednym przedstawicielu z instytucji. Potwierdzenia uczestnictwa w debacie będą przyjmowane do 13 września. Zgłoszenie należy przesłać na adres: beata_mierzejewska@parp.gov.pl

Prosimy również o zapoznanie się z podręcznikiem dla podmiotów wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych, dostępnym na stronie: LINK http://www.parp.gov.pl/index/more/35219 i zgłaszanie uwag zgodnie z informacjami podanymi pod tym adresem.

Harmonogram spotkania: LINK