System Informacji na temat Etykietowania Żywności (FLIS)

uprzejmie informujemy Państwa, że Komisja Europejska upubliczniła System Informacji na temat Etykietowania Żywności (FLIS).

FLIS zapewni przyjazne dla Państwa rozwiązanie informatyczne, umożliwiające użytkownikom wybór produktu żywnościowego a następnie automatyczne pobieranie obowiązkowych informacji wynikających z przepisów UE w 23 językach UE. System zawiera również linki do odpowiednich przepisów prawnych i istniejących wytycznych. W sumie uwzględniono 87 różnych kategorii żywności i podano informacje z 39 rozporządzeń, 17 dyrektyw i 1 decyzji.

FLIS jest zgodny ze strategią KE dotyczącą lepszego stanowienia prawa, ponieważ upraszcza i ułatwia sprawne funkcjonowanie sektora spożywczego, w którym większość podmiotów stanowi Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ma na celu pomóc podmiotom działającym na rynku spożywczym (FBO) określić obowiązkowe oznaczenia, które powinny znajdować się na ich produktach. Ma na celu poprawę prawidłowego wdrażania odpowiednich przepisów przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze oraz ułatwienie pracy krajowym organom kontrolnym.

Dostęp do FLIS można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej SANTE

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/food-labelling-information-system_en

System FLIS dostępny jest w języku polskim.