Świat Okularów: Strażak w salonie optycznym?

Związek rzemiosła Polskiego wraz z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan przesłał pismo do Marszałka Senatu Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z projektem zmiany w nowych przepisach (obowiązujących od 18 stycznia), nakładających na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, a także do udzielania pierwszej pomocy – niezależnie od wielkości firmy.

Projekt ten pozytywnie został przyjęty przez Komisję Europejską. Dzięki propozycjom obu organizacji przedsiębiorcy nie będą musieli poddawać pracowników kosztownym szkoleniom przeciwpożarowym, ani zatrudniać osób ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Także Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak wysłała do komisji sejmowej Przyjazne Państwo propozycje nowelizacji art. 207 i 209 Kodeksu pracy (tzw. „przepisy przeciwpożarowe”). MPiPS zależy na jak najszybszym znowelizowaniu zapisu, dlatego zdecydowało się na jak najszybsze znowelizowanie danego zapisu. Proponowane przez Ministerwo zapisy są zgodnie z derektywami UE, Anie nie narażają małych i średnich przedsiębiorców na wysokie koszty. Do czasu wejścia w życie znowelizowanych przepisów, kontrole Państwowej Inspekci Pracy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników będą miały charakter instruktażowy. 05.01.2009