Strefa euro a rynek pracy w Polsce. Konferencja w CPS „Dialog”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zaprasza do udziału w konferencji z cyklu:  Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro. Konferencja odbędzie się 8 kwietnia w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie.

Kwietniowa debata pt.: Strefa euro a rynek pracy w Polsce, będzie pierwszą z cyklu spotkań, koncentrujących się na konsekwencjach dla rynku pracy ewentualnego wejścia Polski do strefy euro.
Dyskusja wsparta gronem ekspertów toczyć się będzie wokół kwestii związanych min: z pozycją krajów strefy euro w gospodarce światowej, z dotychczasową dynamiką rozwojową i prognozami na przyszłość dla tego obszaru gospodarczego.
Omówiona zostaną także sytuacja społeczno-gospodarcza w krajach, które w ciągu ostatnich kilku lat zrezygnowały z waluty krajowej na rzecz euro, a także skoncentrujemy się na kondycji gospodarczej krajów PIGS (Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania). Eksperci spróbują dokonać oceny stabilności mikro- i makroekonomicznej obszaru euro dziś i w najbliższej przyszłości. 

Organizatorzy zapraszają do dialogu w gronie przedstawicieli świata nauki, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i  partnerów społecznych.
Potwierdzenie udziału w konferencji na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl prosimy zgłosić do dnia 3 kwietnia.

Zaproszenie w załączniku