Ogólnopolski konkurs poprawy warunków pracy wystartował

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Zadaniem konkursu jest promocja dobrych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy. Nagradzane są rozwiązania techniczne i edukacyjne. Adresatem są nie tylko pracodawcy, ale też pracownicy firm i instytucji.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.
 Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach:
•    kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
•    kategoria B – prace naukowo-badawcze
•    kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Nagrody I, II lub III stopnia oraz wyróżnienia wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali we wrześniu.
Więcej: LINK