Strategie rządowe do ograniczenia

Z ponad czterdziestu do zaledwie dziewięciu ma zostać ograniczona ilość strategii rządowych. Pomysł rządu, generalnie, zyskał akceptację Związku Rzemiosła Polskiego, który uznał, że zarządzanie mniejszą ilością strategii znacznie usprawni podejmowane działań w poszczególnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Opinia ZRP trafiła do Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki.
 
ZRP obawia się jednak, że okrojone strategie nie obejmą w wyczerpujący sposób najważniejszych zagadnień gospodarczych i społecznych, w tym np. kwestii poprawy warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw. W propozycjach rządu brakuje kompleksowych rozwiązań w zakresie regulacji sprzyjających harmonijnemu rozwojowi tego sektora gospodarki. Dlatego ZRP za ważne uznaje stworzenie odrębnej strategii, która w sposób kompleksowy zajęłaby się wsparciem sektora MŚP.
 
W ramach oddzielnej strategii dla sektora MŚP podjęto by działania związane m.in. dostosowaniem systemu podatkowego do wielkości przedsiębiorstw, pomocą najmniejszym firmom w dostępie do rynków zagranicznych, dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb rynku z utrzymaniem kształcenia w zawodach rzemieślniczych prowadzonych, wypracowaniem we współpracy z bankami korzystnych kredytów i pożyczek, czy zmniejszeniem obciążeń biurokratycznych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
Tekst opinii w załączniku