Stop barierom komunikacyjnym Głuchych

Polscy Głusi codziennie napotykają na ogromne bariery komunikacyjne, których głównym powodem jest brak słuchu lub częściowa jego utrata. Powoduje to, że Głusi, chcąc zasięgnąć szybko informacji w banku, nie mogą zadzwonić na infolinię. Głuchy student ma trudności w udziale w zajęciach, nie rozumie wykładów, ponieważ brakuje tłumacza, który znalazłby czas lub posiadał odpowiednie kwalifikacje.

Osobie głuchej na pogotowiu czy u lekarza często towarzyszy stres oraz niska samoocena, a kilka godzin oczekiwania na pomoc bez jakiejkolwiek informacji powoduje, że Głuchy często się poddaje i idzie do domu bez odpowiednich badań. Coroczne składanie PIT-ów to też nie lada wyzwanie. Ponadto Głusi często nie wiedzą, że mają prawo czegoś oczekiwać, stąd różne podmioty nie wiedzą o potrzebach osób głuchych.

Takie sytuacje są na porządku dziennym. Ale nadszedł czas by to zmienić i pokonać bariery, które Głusi napotykają codziennie – tutaj na scenę wkraczacie właśnie Państwo!

Instytut Spraw Głuchych to fundacja, w której w większość zespołu to osoby głuche, doskonale znające te problemy i dążące do ich rozwiązania. ISG przygotowuje więc projekt, składający się z następujących elementów:

  1. Budowa portalu internetowego – bazy tłumaczy migowych z całej Polski
  2. Opracowanie Informatora dla instytucji i firm w wersji papierowej (druk i wysyłka)
  3. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej, uświadamiającej decydentów i pracowników instytucji i firm o problemach w porozumiewaniu się osób głuchych
  4. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej dla osób głuchych na temat praw, jakie im przysługują

Zapraszamy do wsparcia projektu Instytutu Spraw Głuchych pt. STOP BARIEROM KOMUNIKACYJNYM GŁUCHYCH! Zbiórkę i szczegóły kampanii znajdą Państwo pod adresem :

link :  https://polakpomaga.pl/kampania/stop-barierom-komunikacyjnym-gluchych

(Grafika Google)