Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do przekazanego przez MRiPS projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

24 listopada 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stanowisko do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa wraz z uzasadnieniem, mającego na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Stanowisko ZRP do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa