Przedstawiciele Cechu z Zamościa z wizytą w Katolickim Radiu Zamość

W dniu 17 listopada 2021 na zaproszenie Katolickiego Radia Zamość w audycji  gościli przedstawiciele Cechu z Zamościa.

Wizyta przedstawicieli rzemiosła miała na celu przybliżenie historii rzemiosła zamojskiego i trwałości powiązań z powstaniem miasta Zamość.  W rozmowie  uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na obecną potrzebę wspierania funkcjonowania Cechu i znaczenia działalności rzemieślników dla społeczeństwa i rozwoju miasta. W poszczególnych wypowiedziach podkreślano rolę skutecznego łączenia nauki teoretycznej i praktycznej zawodu oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Wskazano przykład systemu nauki zawodu przez pracę (pod okiem mistrza szkolącego w firmie rzemieślniczej) jako jeden z najstarszych i najbardziej efektywnych oraz trwałych  dla rynku pracy. Uczestnicy audycji zwrócili uwagę na postępujący upływ czasu, rozwój nowoczesnych technologii oraz konieczność dostosowywania się do wciąż zachodzących zmian na rynku gospodarczym. W ramach obecnej aktywności Cechu w Zamościu podano przykład zawartego w dniu 4 listopada 2021 partnerstwa lokalnego z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu. Zawarte partnerstwo jest jednym ze sposobów skutecznego łączenia systemu edukacji z rynkiem pracy poprzez  budowanie płaszczyzny porozumienia, wymiany informacji i wyszukiwania sposobów realizacji wspólnych celów i zadań.

Zachęcamy do wysłuchania audycji:

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/17526,cech-rzemiosl-roznych-i-przedsiebiorczosci-w-zamosciu