Stanowisko ZRP ws. wprowadzenia tzw. „standardu minimum” w PO KL

Związek Rzemiosła Polskiego zgadza się z koniecznością wprowadzenia tzw. „standardu minimum” dot. odpowiedniego uwzględniania we wnioskach aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” polityki horyzontalnej dot. równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Nie akceptuje jednakże obecnego kształtu „standardu minimum” (uniwersalna
do wszystkich obszarów interwencji programu formuła). Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że w/w standard został wprowadzony bez odpowiedniego przygotowania do jego wejścia beneficjentów, instytucji pośredniczących II stopnia oraz członków komisji oceny projektów, pomimo realizowanej kampanii informacyjnej oraz cyklu szkoleń i konferencji na ten temat.

Liczba odrzucanych z tego powodu wniosków świadczy, że wnioskodawcy przyzwyczaili się już do innego podejścia oceniających do zasady równości szans kobiet i mężczyzn
a zmiana takiego stanu rzeczy wymaga niestety sporo wysiłku i czasu wszystkich stron zaangażowanych we wdrażanie PO Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje w załączniku.