Stanowisko ZRP w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego

W piśmie do Adama Szejnfelda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie ocenił ideę partnerstwa publiczno-prywatnego, dającą możliwość inwestowania przez przedsiębiorcę prywatnego własnych środków w przedsięwzięcie publiczne, na którego powstanie i eksploatację ma on wpływ. ZRP z zadowoleniem przyjmuje jakiekolwiek proponowane zmiany, gdyż dotychczasowa procedura partnerstwa publiczno-prywatnego jest tak skomplikowana, kosztowna i czasochłonna, iż w efekcie pozostaje martwym zapisem.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentuje mikro i małe przedsiębiorstwa, które jak wiadomo nie dysponują wolnym kapitałem. Wśród środowiska rzemieślniczego nie było do tej pory zainteresowania partnerstwem publiczno-prywatnym. Konieczność dysponowania znaczną kwotą środków na realizację projektu wyłącza de facto udział mikro i małych przedsiębiorców, jako inwestorów. Do wykorzystania dla firm rzemieślniczych jest jednak faza wykonawcza projektu. Daje to szanse rozwoju mniejszym firmom, które mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu jako podwykonawcy.

Szczegóły w załączniku