Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 07/05/2019

Stanowisko ZRP nt Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W związku z pracami nad rządowym Projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców proponowanych rozwiązań prawnych. Projekt ustawy był opiniowany przez przedsiębiorców za pomocą panelu konsultacyjnego online, poddany ocenie ekspertów oraz był przedmiotem sesji w ramach warsztatów konsultacyjnych.

Prace nad projektem ustawy były realizowane w ramach projektu Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska: https://bit.ly/2ZY1Vtf

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018