Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 08/05/2019

Spotkanie Prezesa ZRP Jana Gogolewskiego z podsekretarzem stanu w MPiT  Markiem Niedużakiem

W dniu 7 maja br. odbyło się spotkanie Jana Gogolewskiego - Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Markiem Niedużakiem. W spotkaniu wzięła również udział Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu ds. rozwoju przedsiębiorczości, Zbigniew Wojciechowski, z-ca dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw MPiT, oraz Małgorzata Skwarek-Kołtunowicz, naczelnik tego Wydziału.

Prezes ZRP złożył podziękowania za dotychczasową konstruktywną i partnerską postawę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wobec naszej organizacji w pracach nad kierunkami zmian w ustawie o rzemiośle. Rozmowa podczas spotkania koncentrowała się na projektowanych zmianach w ustawie o rzemiośle, polegających na poszerzeniu definicji rzemiosła o spółki osobowe i jednoosobowe spółki kapitałowe. Związek poinformował, że przygotowuje argumentację prowadzącą do wyjaśnienia niektórych wątpliwości zgłoszonych podczas konferencji uzgodnieniowej do propozycji zmian w ustawie.

W zakresie innych kwestii aktualnie nurtujących rzemiosło - ZRP przekazał dodatkowy materiał, licząc, że stanie się on punktem wyjścia do współpracy w innych obszarach, dla dobra znacznej części mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którą reprezentujemy. Rozmawiano o niektórych problemach aktualnych dla środowiska rzemieślniczego, w tym m.in. o teście przedsiębiorcy, niektórych zmianach projektowanych w noweli ustawy o zatorach płatniczych oraz szansach na wprowadzenie przepisów wzmacniających kontrolę jakości produktów importowanych z rynków wschodnich.

Pan Minister przyjął również zaproszenie na spotkanie z Zarządem Związku Rzemiosła Polskiego.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018