Stanowisko ZRP dotyczące wyboru nowej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski przegłosował pełen skład szefów unijnych resortów. Związek Rzemiosła Polskiego przygotował stanowisko, w którym zwraca uwagę na najważniejsze z punktu widzenia rzemiosła i MŚP zadania nowej Komisji Europejskiej.

Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim Komisja może teraz zostać oficjalnie mianowana, a jej członkowie mogą objąć swe urzędy. Związek Rzemiosła Polskiego chciałby przy tej okazji przypomnieć o najważniejszych z punktu widzenia rzemiosła i MŚP kwestiach, którymi powinni się zająć nowi komisarze: zarządzanie gospodarką europejską w okresie po kryzysie, poprawa klimatu dla działalności gospodarczej w Europie, wzmacnianie konkurencyjności MŚP i ich zdolności innowacyjnej oraz podniesienie efektywności regulacji publicznych oraz sektora publicznego.

Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę, że „rzemiosło i MŚP w Europie, stanowią jej kręgosłup gospodarczy. Ich przyszłość zależy w dużym stopniu od tego, jak Europa zdoła wyjść z kryzysu (…). Dlatego, nowi komisarze muszą uważnie wsłuchiwać się w problemy sektora MŚP, włączać ich potrzeby do nowego, nastawionego na przyszłość programu politycznego Europy.”

Tekst stanowiska Związku Rzemiosła Polskiego i skład nowej Komisji Europejskiej w załączniku.

 

Stanowisko ZRP dot. wyboru nowej Komisji Europejskiej

Członkowie Komisji Europejskiej 2010-2014