Stanowisko ZRP do sprawozdania Komisji Europejskiej z realizacji Small Business Act

Związek Rzemiosła Polskiego wydał stanowisko, w którym odniósł się do sprawozdania Komisji Europejskiej COM(2009)680 nt. wdrażania programu Small Business Act.

Zdaniem ZRP raport jest zbyt ogólny, szczególnie w części dotyczącej działań na szczeblu państw członkowskich.

„Biorąc pod uwagę zaplanowany przez KE na drugą połowę 2010 r. szczegółowy przegląd stopnia realizacji założeń SBA (po dwóch latach obowiązywania) przedstawione przez KE sprawozdanie w obecnym kształcie traktujemy jako potwierdzenie woli politycznej KE do dalszego wdrażania zasad SBA i sposób „miękkiego” motywowania rządów państw członkowskich i przypominania o stojących przed nimi wyzwaniach” – czytamy w dokumencie.

Pełny tekst stanowiska ZRP w załączniku.