Ogólnopolski Konkurs wiedzy o BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

Już po raz dziesiąty, Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektorem Pracy objęli patronat nad Ogólnopolskim Konkursem wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Celem konkursu jest pogłębienie znajomości prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Na etapie regionalnym konkurs zostanie przeprowadzony do 31 marca 2010 roku w siedzibach Izb Rzemieślniczych. Etap ogólnopolski odbędzie się do 15 maja 2010 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

W myśl regulaminu Konkursu uczestnikami finału będą 2-osobowe reprezentacje izb rzemieślniczych, głównie uczniowie II-go bądź III-go roku nauki zawodu w rzemiośle. W finale uczestniczyć będzie 50 uczestników, zdobywców dwóch pierwszych miejsc na szczeblu regionalnym Konkursu. Uczestnicy finału reprezentują głównie następujące zawody: fryzjerstwo, mechanika pojazdów samochodowych, cukiernictwo, stolarstwo, a także kucharz małej gastronomii.