Stanowisko ZRP do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego w pełni popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej, a także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin 

w zakresie, m.in.: usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „wtz”, uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18 roku życia, także korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

 

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie standardów działania warsztatów terapii zajęciowej, co jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia na optymalnym poziomie celów realizacji tej formy rehabilitacji.