Stanowisko VI Kongresu Rzemiosła Polskiego ws. reformy systemu kształcenia zawodowego

Środowisko rzemieślnicze oraz organizacje samorządu rzemiosła z uwagą i zaangażowaniem śledzą toczącą się dyskusję nad przyszłością kształcenia zawodowego i propozycjami zmian w jego systemie.

 

Podczas VI Kongresu Rzemiosła Polskiego wypracowane zostało wspólne stanowisko w sprawie reformy systemu kształcenia zawodowego.

 

Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie odnosi się do koncepcji ustalenia jednakowego – trzyletniego okresu kształcenia zawodowego we wszystkich zawodach. Nie akceptuje jednak jakichkolwiek ograniczeń czasu przeznaczonego na faktyczne kształcenie zawodowe.

 

Z kolei resort edukacji w założeniach reformy przewiduje zmniejszenie czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe o blisko jedną trzecią obecnego wymiaru. Zdaniem Związku będzie to skutkiem wprowadzenia nauki zawodu w ciągu tylko dwóch lat w trzyletniej szkole zawodowej.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.