Stanowisko UAPME – Small Business Act

Przedstawiciele UAPME wyrazili zaniepokojenie, że Komisja Europejska odkłada temat prac nad  Small Business Act. Przegląd tego dokumentu jest bardzo ważny i potrzebny. Przypominamy stanowisko UAPME w sprawie konsultacji.

Już w grudniu 2014 roku przygotowane zostało „Stanowisko UAPME w ramach konsultacji publicznych w sprawie Small Business Act”. Small Business Act zdecydowanie miał wpływ na program działań dotyczących MŚP na szczeblu UE, dlatego zdaniem UEAPME, nadal wiele można zrobić w zakresie procesu podejmowania decyzji.

Biorąc to pod uwagę, UEAPME pozytywnie odniosła się do konsultacji społecznych uruchomionych przez Komisję w celu zebrania opinii i pomysłów, w jaki sposób zmienić Small Business Act for Europe, by nie tylko program ten znalazł kontynuację, jak tego chce Komisja, ale stał się wyznacznikiem silnej polityki europejskiej ukierunkowanej na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Zawieszenie tych konsultacji może przynieść przykre skutki dla sektora MŚP w Europie.

Stanowisko UAPME w załączniku