Stanowisko SMEunited w sprawie zalecenia Rady UE dot. „Pomostu na rzecz zatrudnienia – wzmocnienie gwarancji dla młodzieży”

W dniu 1 lipca 2020 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję rekomendacji Rady w sprawie wzmocnienia gwarancji dla młodzieży jako części szerszego unijnego pakietu na rzecz umiejętności. Rekomendacja ta jest następstwem zalecenia z 2013 roku ustanawiającego Gwarancję dla Młodzieży.

Główne przesłanie dokumentu:

  • SMEunited zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący zalecenia mającego na celu wzmocnienie gwarancji dla młodzieży z większym naciskiem na wsparcie dla młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji ( tzw. NEET );
  • SMEunited uważa za użyteczne, by państwa członkowskie zachowały możliwość decydowania o rozszerzeniu przedziału wiekowego, który najlepiej odpowiada ich polityce krajowej;
  • SMEunited w pełni popiera wzmocnienie systemów mapowania w celu poprawy zrozumienia podgrup młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji oraz specyfiki regionalnego i lokalnego rynku pracy;
  • SMEunited jest zdania, że wzmożone działania informacyjne stanowią niezbędną podstawę wszelkich strategii politycznych ukierunkowanych na młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji;
  • SMEunited w pełni popiera potrzebę indywidualnych interwencji opartych na zindywidualizowanych planach działania i narzędziach profilowania;
  • SMEunited zwraca się o konkretne środki finansowe skierowane do rzemiosła i MŚP. SMEunited w pełni popiera mobilizację partnerstw z udziałem władz publicznych, partnerów społecznych, organizacji młodzieżowych, innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, służb socjalnych i służb zatrudnienia na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem:

SMEunited Position Paper Reinforcing Youth Guarantee

Stanowisko SMEunited w sprawie zalecenia Rady ws pomostu na rzecz zatrudnienia młodych