Nowy Barometr Rzemiosła i MŚP UE Jesień 2020

Opublikowano najnowszy Barometr MŚP UE, przygotowany przez Dział Badawczy SMEunited. Pokazuje on bezprecedensowy spadek klimatu biznesowego dla małych i średnich przedsiębiorców spowodowany kryzysem COVID-19. Wynika to głównie z bardzo negatywnych wyników za miniony semestr, ale również wygasania oczekiwań z drugiego semestru. W konsekwencji Indeks Klimatyczny MŚP spadł o 18,8 punktu, osiągając najniższy kiedykolwiek odnotowany poziom – 54,6 punktu.

Surowość blokad, mocne strony systemu opieki zdrowotnej i fiskalna siła reagowania odgrywają istotną rolę w wyjaśnianiu różnic w spowolnieniu gospodarczym między różnymi krajami.

Dyrektor ds. Polityki Gospodarczej i Fiskalnej SMEunited Gerhard Huemer, przedstawiając najnowszy Barometr MŚP UE, powiedział: Nasz najnowszy Barometr MŚP pokazuje, że kryzys znacząco wpłynął na małych i średnich przedsiębiorców. Zwłaszcza blokady wywarły dramatyczny wpływ na wiele sektorów usług. Publikacja Działu Badawczego SMEunited mogłaby dawać nadzieję na przyszłość, ponieważ wyniki za bieżący semestr rosną we wszystkich kategoriach, jednak Huemer obniżył oczekiwania, mówiąc, że sytuacja na jesień jest daleka od powrotu do normalności i pojawiają się pierwsze oznaki, że druga fala może zatrzymać odbicie w następnym miesiącu. W każdym razie mali i średni przedsiębiorcy nie spodziewają się rzeczywistego ożywienia w najbliższym okresie.

Pan Huemer podkreślił również, że sektor budowlany doświadczył łagodniejszego upadku w ostatnim okresie w porównaniu z innymi, czerpiąc korzyści z prac remontowych i rosnącego zapotrzebowania na bardziej komfortowe mieszkania prywatne. Z drugiej strony branża usług osobistych, w tym hotelarstwo, drobni detaliści i sektor kosmetyczny, najbardziej ucierpiały na kryzysie i odnotowały najgorsze wyniki.

Aby przezwyciężyć kryzys i ożywić gospodarkę, Gerhard Huemer zaleca między innymi, aby w centrum programów naprawczych znalazło się zwiększenie potencjału wzrostu i odporności gospodarki, kontynuacja działań wspierających skutki COVID-u tam, gdzie jest to potrzebne i uzasadnione, oraz wspieranie innowacji i transformacji do cyfrowej i bardziej ekologicznej gospodarki.

Nowy Barometr MŚP: SMEunited