Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 18/02/2021

Stanowisko SMEunited dot. projektu dyrektywy Rady UE w sprawie odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego w krajach UE

"SMEunited, jako organizacja pracodawców MŚP, zgadza się z celem, jakim jest zapewnienie odpowiednich płac minimalnych dla pracowników w Unii Europejskiej. W ten sposób mogą oni zapewnić sobie godne życie, gdziekolwiek pracują, a siła nabywcza, którą wnoszą wspiera popyt wewnętrzny, kluczowy dla MŚP. Nie zgadzamy się jednak z wyborem Komisji Europejskiej, aby zaproponować dyrektywę mającą na celu zapewnienie odpowiednich płac minimalnych w całej UE. Według SMEunited i jego członków, Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie płac zgodnie z Traktatem".

Takie jest główne przesłanie przewodniczącego SMEunited Pana Albana Maggiara w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady UE dotyczącej odpowiednich płac minimalnych w UE.

SMEunited stwierdza, że wniosek nie respektuje zasady pomocniczości ani krajowych kompetencji w zakresie ustalania płac. Ponadto, budzi obawy co do poszanowania autonomii partnerów społecznych, ich swobody zawierania umów i wolności zrzeszania się.

Pan Maggiar dodał: "Opowiadamy się za zaleceniem, które w pełni respektowałoby rolę krajowych partnerów społecznych i ich swobodę rokowań zbiorowych w państwach członkowskich, w których partnerzy społeczni są odpowiedzialni za ustalanie płacy minimalnej".

Istnieją również poważne zastrzeżenia, co do wpływu wniosku dotyczącego dyrektywy na gospodarkę i zatrudnienie. Wzrost kosztów pracy dla MŚP, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, jest obecnie nierealistyczny, biorąc pod uwagę poważne skutki pandemii. W tej trudnej sytuacji gospodarczej należy unikać znacznego wzrostu kosztów pracy dla MŚP.

Podczas dwóch etapów konsultacji z partnerami społecznymi, SMEunited bardzo wyraźnie stwierdziło, że dyrektywa nie jest właściwym instrumentem do zajęcia się tak istotnym dla partnerów społecznych tematem i zadeklarowało gotowość do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zalecenia.

Stanowisko SMEunited dot. projektu dyrektywy Rady UE w sprawie odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego w krajach UE

Żródło: smeunited.eu

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018